VIPA ký biên bản ghi nhớ hợp tác với VNPPA

VIPA ký biên bản ghi nhớ hợp tác với VNPPA

Ngày 14/6 tại TP.HCM, Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam (VIPA) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Khoa học Kỹ thuật BVTV Việt Nam (VNPPA).

Tới dự buổi lễ có ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục BVTV, lãnh đạo nhiều hiệp hội, các cơ quan truyền thông và các thành viên của hai hội.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch VIPA cho biết: Việc hai đơn vị ký kết nhằm hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về bảo vệ thực vật (BVTV), công tác truyền thông giới thiệu sản phẩm thuốc BVTV, chuyển giao kỹ thuật, quy trình quản lý sinh vật và các yếu tố gây hại, quy trình chăm sóc sức khỏe cây trồng, sử dụng phân bón đúng quy trình, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, nâng cao giá trị nông sản.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch VIPA (bìa trái) và GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch VNPPA tại lễ kết biên bản hợp tác.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch VIPA (bìa trái) và GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch VNPPA tại lễ kết biên bản hợp tác.

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện 4 vấn đề cốt lõi gồm: Phối hợp trong công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả truyền thông giới thiệu sản phẩm tiến tiến, có chất lượng theo định hướng của ngành BVTV và nông nghiệp, tập huấn về sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả theo hướng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM).

Phối hợp trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình quản lý sinh vật gây hại cây trồng, quy trình chăm sóc cây trồng theo IPHM… nhằm hướng dẫn cho người nông dân sử dụng thuốc BVTV đúng quy trình, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Phối hợp trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan đến lĩnh thuốc BVTV và bảo vệ môi trường nhằm phát triển nền nông nghiệp an toàn và bền vững.

Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực thuốc BVTV, truyền thông phổ biến tuyên truyền về các vấn để trên.

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch VNPPA cho biết buổi ký kết đã được hai bên chờ đợi từ lâu. Ngành BVTV thành lập từ năm 1952, có truyền thống rất lâu, có đóng góp quan trọng trong ngành nông nghiệp.

Việc ký kết giúp 2 đơn vị hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các hoạt động về BVTV, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành BVTV an toàn, bền vững.

Các nội dung ký kết sẽ được hai bên cụ thể hoá bằng hành động và nghiêm túc thực hiện.

Các đại biểu, khách mời chứng kiến lễ ký kết của hai đơn vị.

Các đại biểu, khách mời chứng kiến lễ ký kết của hai đơn vị.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thiệt, Phó  Cục trưởng Cục BVTV đánh giá cao nội dung hai đơn vị ký kết vì một mục tiêu chung là phát triển nông nghiệp bền vững, vì một ngành BVTV phát triển an toàn, hiệu quả và trách nhiệm với xã hội, bảo vệ môi trường.

Việc ký kết đáp ứng được định hướng phát triển chung của Bộ NN-PTNT và ngành BVTV. Trong quá trình phối hợp hai bên cùng xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch thực hiện chi tiết trong ngắn hạn và kế hoạch tổng thể dài hạn, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của ngành BVTV trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Ông Thiệt mong muốn hai hiệp hội cùng sớm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để quản lý dịch hại trên cây trồng tốt hơn, cũng như sử dụng thuốc BVTV, phân bón hiệu quả, an toàn cho người dân.

Cục BVTV sẽ luôn đồng hành và phối hợp với hai hiệp hội để quản lý tốt, hiệu qủa trong lĩnh vực BVTV.

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .