Triển Lãm Quốc Tế Công Nghiệp Hoá Chất Việt Nam (Vinachem Expo-Chinachem)

Triển lãm năm nay do Cục Bảo Vệ Thực Vật chủ trì, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) ủng hộ và bảo trợ, được Công ty VIETFAIR và Phân hội hoá chất CCPITCHEM  phối hợp tổ chức và thực hiện diễn ra từ ngày 3 – 6/12/2014 tại TP Hồ Chí Minh

TRIỂN LÃM VINACHEM EXPO-CHINACHEM 2014

Như thường lệ vào dịp cuối năm hàng năm, những người làm công tác sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam lại nhiệt liệt chào đón cuộc gặp gỡ, giao lưu rất bổ ích với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực nông dược, thuốc bảo vệ thực vật tại TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM ( VINACHEM EXPO-CHINACHEM). Triển lãm năm nay do Cục Bảo Vệ Thực Vật chủ trì, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) ủng hộ và bảo trợ, được Công ty VIETFAIR và Phân hội hoá chất CCPITCHEM  phối hợp tổ chức và thực hiện diễn ra từ ngày 3 – 6/12/2014 tại TP Hồ Chí Minh

VIPA xin thông bao ./.

Triển Lãm Quốc Tế Công Nghiệp Hoá Chất Việt Nam (Vinachem Expo-Chinachem)

Triển lãm năm nay do Cục Bảo Vệ Thực Vật chủ trì, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) ủng hộ và bảo trợ, được Công ty VIETFAIR và Phân hội hoá chất CCPITCHEM  phối hợp tổ chức và thực hiện diễn ra từ ngày 3 – 6/12/2014 tại TP Hồ Chí Minh

TRIỂN LÃM VINACHEM EXPO-CHINACHEM 2014

Như thường lệ vào dịp cuối năm hàng năm, những người làm công tác sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam lại nhiệt liệt chào đón cuộc gặp gỡ, giao lưu rất bổ ích với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực nông dược, thuốc bảo vệ thực vật tại TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM ( VINACHEM EXPO-CHINACHEM). Triển lãm năm nay do Cục Bảo Vệ Thực Vật chủ trì, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) ủng hộ và bảo trợ, được Công ty VIETFAIR và Phân hội hoá chất CCPITCHEM  phối hợp tổ chức và thực hiện diễn ra từ ngày 3 – 6/12/2014 tại TP Hồ Chí Minh

VIPA xin thông bao ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *