Siết chặt quản lý ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật từ 1/8/2020

Từ ngày 1/8/2020, việc ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT. Theo đó, việc thông tin ghi nhãn thuốc BVTV sẽ được siết chặt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *