Khoa học BVTV mới và sử dụng thuốc BVTV đảm bảo phát triển bền vững

Bài trình bày của GS.TS Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam tại diễn đàn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, trách nhiệm.

https://nongnghiep.vn/video/khoa-hoc-bvtv-moi-va-su-dung-thuoc-bvtv-dam-bao-phat-trien-ben-vung-tv373643.html

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .