Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ

  1. Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Genta Thụy Sĩ

2. Tên Tiếng Anh GENTA THUY SI JOINT STOCK COMPANY

3. MST: 0312361555

4. GĐ: Phan Công Thiên  ĐT 0947717671        Email: gentathuysi@gmail.com

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .