Thủ tục xin vào Hội VIPA

DonxinGianhapVIPA

 

Chú ý: Đơn gửi kèm giấy phép kinh doanh (photo)​​​​; Giới thiệu sơ bộ về hoạt động sx, kd và LOGO để quảng cáo; bản chính gửi về địa chỉ: Hội DN SX&KD thuốc BVTV VN, nhà số 120 đường Vô Chi Công, Q. Tây Hồ, TP Hà Nộị Toà nhà số 120 đường Vô Chi Công Q. Tây Hồ, TP Hà Nội Chú ý : gửi email ra trước, gửi chuyển phát nhanh bản chính theo địa chỉ: Hội DN SX&KD thuốc BVTV VN Toà nhà số 120 đường Vô Chi Công Q. Tây Hồ, TP Hà Nội