Một số hình ảnh Đoàn VIPA và các Hiệp Hội khác cùng Thứ trưởng và lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông lâm nghiệp Campuchia tại Triển lãm tại Phnongpenh.

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .