Một số hình ảnh chủ tịch Hội VIPA gặp mặt Hội BIPA- Ấn Độ

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .