Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Ngày 6/12/2013 VP CTN công bố lệnh của CTN về ” Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ”

Toàn văn Luật  xin mời xem tại  http://www.ppd.gov.vn/ContentDetail.aspx?Id=2018&CatId=24

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Ngày 6/12/2013 VP CTN công bố lệnh của CTN về ” Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ”

Toàn văn Luật  xin mời xem tại  http://www.ppd.gov.vn/ContentDetail.aspx?Id=2018&CatId=24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *