Công văn V/v: Góp ý, kiến nghị và đề xuất một cuộc họp đối thoại về một số nội dung bất cập lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã trình Chính Phủ

22.11-CV cac Hiep hoi gui Thu tuong CP va Bo truong cac Bo
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .