CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN BÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN BÀN

DIEN BAN BIO AGROCHEMICAL CORPORATION

Đại chỉ: Đường số 3 Khu CN Hòa Cầm, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3819688

Email: dibanco.us@gmail.com ; dibanco.it@gmail.com

Website: www.dibanco.com.vn

Công ty CP tập đoàn Điện Bàn là một trong những nhà sản xuất, gia công nông dược lớn nhất Việt Nam; chuyên nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và giống lúa để cung cấp những sản phẩm tốt nhất, phù hợp với sản xuất kinh doanh của nhà nông Việt Nam. Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, và các nhà máy trãi dài từ Bắc đến Nam. Với một bộ sản phẩm độc đáo thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng, Công ty đã định hướng nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm trừ sâu, bệnh sinh học, như sản phẩm AGA 25EC.

Các sản phẩm tiêu biểu của Công ty:

I/ Thuốc bảo vệ thực vật:

1/ Nhóm thuốc trừ cỏ: DIBUTA 60EC, SONIC 300EC, VUGIA 10WP, TEMPEST 36WP, ALOHA 25WP, DANY 20DF, DIBSTAR 50EC, WISDOM 12EC, …

2/ Nhóm thuốc trừ bệnh:  TIÊN SUPER 300EC; ONE OVER 40EC; MARX  525SC; DIBOXYLIN 2SL, 4SL, 8SL; DIBAZOLE 5SC; DIBAJET 80WP; DANABIN 75WP; DAMYCIN 3SL; …

3/ Nhóm thuốc trừ sâu, rầy: ZAP 350SC; JULY 5WG, 1.9EC; FAIFOS 25EC; EXPLORER  200WP; DIFLUENT 10WP, 25WP; DIBATOX 10EC, 20EC; DIBAMERIN 5EC, 10EC, 25EC; DIBAFON 200SC; DIBADAN 95WP; DANTOX 5EC; DANDY 15EC; ARMADA 50EC; AGA 25EC;…

II/ Các giống lúa: ĐT34, OM7347, Diba R 10373, Vugia 13/2