CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HP

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HP
HORIZON PACIFIC AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
Lô MD3, KCN Đức Hòa 1- Hạnh Phúc, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
1.         Bà Bùi Thị Trúc Quỳnh, chức vụ: Tổng Giám Đốc
1.         Số điện thoại: (84-272) 3779 645/3778 247 Fax: (84-272) 3779 646
1.         Website: https://bvtvhp.com/  Email: quynhbui@bvtvhp.com
1.         Giới thiệu ngắn gọn về Công ty:
–          Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp HP tiền thân là Công Ty TNHH TM XNK Hữu Nghị được thành lập năm 2004 với số vốn ban đầu là 10 tỷ đồng Việt Nam. Công ty có trụ sở tại Lô MD3, KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Ngày 06/04/2016 Công ty CP Nông Nghiệp HP đã thay đổi vốn điều lệ của Công ty lên 50 tỷ đồng.
ð  sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.
–          Mặc dù là một công ty còn non trẻ trong ngành thuốc Bảo Vệ Thực Vật, nhưng công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn, bằng nỗ lực của toàn thể CBCNV trong toàn công ty, cùng với sự ủng hộ của các cấp, ban, ngành, các vị khách hàng quý mến và những đối tác tin cậy. Công ty đã từng bước xây dựng vị thế của mình trong ngành thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam.
1.         Sản phẩm tiêu biểu của Công ty:
–          Thuốc trừ bệnh:
·         Amtech 100EW ( hoạt chất: Anacardic acid 100 g/l);
·         Activo super 648WP (hoạt chất: Propineb 613g/kg + Trifloxystrobin 35g/kg )
·         Inari 300SC (hoạt chất: Kresoxim-methyl  300 g/l)
–          Thuốc trừ cỏ
·         Tiguan 150SL (hoạtchất: Glufosinate ammonium 150 g/l)
·         Valux 500 EC (hoạtchất: Acetochlor 500g/l)
·         Figo 100EC (hoạtchất: Cyhalofop-butyl 100g/l )
–          Thuốc trừ sâu:
·         Nisangold 700WP (hoạt chất: Nitenpyram 300 g/kg + Pymetrozine 400 g/kg)
·         Mopride 20WP (hoạt chất: Acetamiprid 20% w/w)
·         Asiangold 500SC (hoạt chất: Diafenthiuron 500 g/l)
–          Thuốc trừ ốc: HN – Samole 700WP (hoạt chất: Niclosamide 700g/kg)