Tin tứcTin tức

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM ( VINACHEM EXPO-CHINACHEM)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM ( VINACHEM EXPO-CHINACHEM)

Thứ 4 - 12/11/2014

 TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM ( VINACHEM EXPO-CHINACHEM). Triển lãm năm nay do Cục Bảo Vệ Thực Vật chủ trì, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) ủng hộ và bảo trợ, được Công ty VIETFAIR và Phân hội hoá chất CCPITCHEM  phối hợp tổ chức và thực hiện diễn ra từ ngày 3 – 6/12/2014 tại TP Hồ Chí Minh 

 TRIỂN LÃM VINACHEM EXPO-CHINACHEM 2014

 

Như thường lệ vào dịp cuối năm hàng năm, những người làm công tác sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam lại nhiệt liệt chào đón cuộc gặp gỡ, giao lưu rất bổ ích với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực nông dược, thuốc bảo vệ thực vật tại TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VIỆT NAM ( VINACHEM EXPO-CHINACHEM). Triển lãm năm nay do Cục Bảo Vệ Thực Vật chủ trì, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) ủng hộ và bảo trợ, được Công ty VIETFAIR và Phân hội hoá chất CCPITCHEM  phối hợp tổ chức và thực hiện diễn ra từ ngày 3 – 6/12/2014 tại TP Hồ Chí Minh  

 VIPA xin thông bao ./.