Có bao nhiêu tiền thì mới nghĩ chuyện mua nhà?

Có bao nhiêu tiền thì mới nghĩ chuyện mua nhà? (lúc Thứ 7 - 8/11/2014)

Đăng bởi

 Do chi phí thuê nhà tại Tp.HCM cao hơn Hà Nội nên có vẻ như mua nhà tại Tp.HCM sẽ tốt hơn ở Hà Nội. Nhưng mua nhà chỉ phù hợp hơn nếu người mua có khả năng trả trước được từ 56% giá trị nhà

Xem thêm »

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THÁNG 6,7 và 8/2014

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THÁNG 6,7 và 8/2014 (lúc Thứ 4 - 10/9/2014)

Đăng bởi

 HỘI VIPA THÔNG BÁO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỂ CÁC HỘI VIÊN BIẾT  VÀ TRIỂN KHAI TIẾP CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI

XIN ĐĂNG CÔNG VĂN GỬI CÁC HỘI VIÊN:

Xem thêm »

Hội doanh nghiệp sản xuất & kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam (VIPA)

Hội doanh nghiệp sản xuất & kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam (VIPA) (lúc Thứ 2 - 2/6/2014)

Đăng bởi

 Hà nội, ngày 3-6-2014

 

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ SỬ DỤNG THUỐC TRỪ CỎ DẠI PARAQUAT

Ở VIỆT NAM

Xem thêm »

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2013 VÀ KẾ HOẠCH 2014 (lúc Thứ 2 - 24/2/2014)

Đăng bởi

VIPA ĐÃ HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ ĐÃ NHẤT TRÍ 100% NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU 

Xem thêm »

Đảm bảo an toàn mội trường

Đảm bảo an toàn mội trường (lúc Thứ 4 - 9/10/2013)

Đăng bởi

 Đảm bảo an toàn mội trường trong sx và bảo quản thuốc BVTV                                                  

Xem thêm »

VĂN BẢN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT GỬI VIPA

VĂN BẢN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT GỬI VIPA (lúc Thứ 4 - 9/10/2013)

Đăng bởi

Được biết tỉnh An giang có văn bản và sẽ qui định một số loại thuốc BVTV cấm sử dụng ở An giang không đúng với qui định của Bộ NN và PTNT, VIPA đã kịp thời có ý kiến với Sở NN và PTNT TỈNH An giang và Cục BVTV, Bộ NN và PTNT. Theo thông tin từ VP đại diện của VIPA ở phía Nam, tỉnh An giang đã cho ngừng việc làm trên. Cục BVTV cũng đã có văn bản gửi VIPA, xin thông báo để hội viên được biết:

Xem thêm »

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HỘI PHÍ 2013

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HỘI PHÍ 2013 (lúc Thứ 4 - 9/10/2013)

Đăng bởi

 Trong cuộc họp sơ kết thực hiện 6 tháng đầu năm 2013, Hội nghị đã nghe báo cáo và thông báo về Hội phí 2013:

Xem thêm »

Báo cáo thực hiên công tác 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo thực hiên công tác 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm 2013 (lúc Thứ 4 - 14/8/2013)

Đăng bởi

 

Ngày 31/7/2013 tại Hà Nội VIPA đã tổ chức sơ kết tình hình thực hiên công tác 6 tháng đầu năm

và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 :

Xem thêm »

THÔNG BÁO HỘI PHÍ NĂM 2013

THÔNG BÁO HỘI PHÍ NĂM 2013 (lúc Thứ 4 - 9/10/2013)

Đăng bởi

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội II 24/5/2012, Căn cứ thình hình thực tế của VIPA, Hội nghị BCH đã họp và thông báo về việc đóng hội phí năm 2013 :

Xem thêm »

Báo cáo sơ kết quí 1/2013

Báo cáo sơ kết quí 1/2013 (lúc Thứ 4 - 9/10/2013)

Đăng bởi

 Ngày 12/04/2013 tại Hà nội, Vipa đã tổ chức họp sơ kết quí 1/2013, một số công việc nêu trong báo cáo, đề nghị các hội viên triển khai sớm:

Xem thêm »