Tin tức

Xem tất cả
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌP VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỘI VIPA, CROPLIFE, HCAC. . . VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BVTV

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌP VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỘI VIPA, CROPLIFE, HCAC. . . VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BVTV

 NGÀY 22-4-2017 CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐÃ HỌP VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SX, KD THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÁC  HỘI VIPA, CROPLIFE, HACAC. . .CỤC TRƯỞNG HOÀNG TRUNG ĐẪ TRỰC TIẾP TRAO ĐỔI VÀ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ THUỐC BVTV

Chi tiết
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Liên kết ngoài

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 0001
Đã truy cập: 868558